O spoločnosti Real Prim

Spoločnosť REAL PRIM bola založená ku dňu 5. decembra 2001 zapísaním do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1 ako spoločnosť s ručením obmedzením. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je prenájom nehnuteľných priestorov kancelárskeho, obchodného charakteru, nadzemných i podzemných parkovísk a skladov.

Areál nehnuteľností spoločnosti REAL PRIM možno rozdeliť na tri časti. Prvým objektom komplexu budov spoločnosti REAL PRIM je päťpodlažná budova, realizovaná v roku 1999 s dodatočnou dostavbou dvoch podlaží v roku 2002. V roku 2012 budova prešla výkonnou adaptáciou priestorov za účelom zvýšenia komfortu vnútorných priestorov.

Druhým objektom komplexu spoločnosti REAL PRIM je osempodlažná prevádzková budova realizovaná v rokoch 2000 až 2002. V roku 2011až 2013 aj tento objekt prešiel z dôvodu zvýšenia komfortu adaptáciou priestorov. Trojicu budov komplexu uzatvára sedempodlažný objekt PLUS CENTRUM kolaudovaný v roku 2006.

Administratívne budovy sú situované v severovýchodnej časti mestskej triedy Panónska. PLUS CENTRUM ponúka nádherný výhľad na Bratislavský hrad a na ďalšie dominanty mesta na ľavom brehu Dunaja. Z lokality je priamy a jednoduchý prístup do centra mesta. Napojenie Panónskej cesty na Einsteinovu ulicu a diaľnicu umožňuje rýchle dopravné spojenie s letiskom a s hraničnými priechodmi do Rakúska, Maďarska a Českej republiky. Lokalita má priame napojenie na mestskú autobusovú dopravu a prostredníctvom podchodu na železničnú stanicu Bratislava - Petržalka.

Svojou prevádzkovou kapacitou prispôsobenou požiadavkám nájomníka, technickým vybavením, stravovaním priamo v budove, kapacitami parkovísk a upraveným okolím poskytuje PLUS CENTRUM príjemné prostredie prvotriednej kvality. Samostatne stojaci objekt na jednej z hlavných bratislavských tried zvýrazňuje identitu nájomcu – firmy.

 

Prenájom kancelárskeho priestoru

Ponúkame na prenájom kancelárske priestory o celkovej ploche 2491 m2. Možnosť prenájmu vonkajších garážových parkovísk, a umiestnenia vlastnej reklamy na budove

PLUS CENTRUM na Panónskej ulici ponúka nádherný výhľad na Bratislavský hrad a na ďalšie dominanty mesta na ľavom brehu Dunaja. Z lokality je priamy a jednoduchý prístup do centra mesta. Napojenie Panónskej cesty na Einsteinovu ulicu a diaľnicu umožňuje rýchle dopravné spojenie s letiskom a s hraničnými priechodmi do Rakúska, Maďarska a Českej republiky. Lokalita má priame napojenie na mestskú autobusovú dopravu a prostredníctvom podchodu na železničnú stanicu Bratislava - Petržalka.

Svojou prevádzkovou kapacitou prispôsobenou požiadavkám nájomníka, technickým vybavením, stravovaním priamo v budove, kapacitami parkovísk a upraveným okolím poskytuje PLUS CENTRUM príjemné prostredie prvotriednej kvality. Samostatne stojaci objekt na jednej z hlavných bratislavských tried zvýrazňuje identitu nájomcu – firmy.

Kontaktný formulár

 
REAL PRIM, s.r.o Panónska cesta 9
852 32 Bratislava V
Kontakt:

Tel.: +421 918 885 369